RSS Feed

Tuesday, 1 September 2009

Whale Index

Suborder Mysticeti
(Baleen Whales Or Mysticetes)
Family Balaenidae
Balaena mysticetus
Bowhead Whale
Eubalaena australis
Southern Right Whale
Eubalaena glacialis
North Atlantic Right Whale
Eubalaena japonica
North Pacific Right Whale
Family Neobalaenidae
Caperea marginata
Pygmy Right Whale
Family Eschrichtiidae
Eschrichtius robustus
Gray Whale
Family Balaenopteridae
Balaenoptera acutorostrata
Common Minke Whale
Balaenoptera bonaerensis
Antarctic Minke Whale
Balaenoptera borealis
Sei Whale
Balaenoptera brydei
Bryde's Whale
Balaenoptera edeni
Eden's Whale
Balaenoptera musculus
Blue Whale
Balaenoptera omurai
Omura's Whale
Balaenoptera physalus
Fin Whale
Megaptera novaeangliae
Humpback Whale

Suborder Odontoceti
(Toothed Whales Or Odontocetes)
Family Physeteridae
Physeter macrocephalus
Sperm Whale
Family Kogiidae
Kogia breviceps
Pygmy Sperm Whale
Kogia sima
Dwarf Sperm Whale
Family Platanistidae
Platanista gangetica
South Asian River Dolphin
Family Pontoporiidae
Pontoporia blainvillei
Franciscana
Family Lipotidae
Lipotes vexillifer
Baiji
Family Iniidae
Inia geoffrensis
Boto
Family Monodontidae
Delphinapterus leucas
Beluga (White) Whale
Monodon monoceros
Narwhal
Family Phocoenidae
Neophocaena phocaenoides
Finless Porpoise
Phocoena dioptrica
Spectacled Porpoise
Phocoena phocoena
Harbour Porpoise
Phocoena sinus
Vaquita
Phocoena spinipinnis
Burmeister's Porpoise
Phocoenoides dalli
Dall's Porpoise
Family Delphinidae
Cephalorhynchus commersonii
Commerson's Dolphin
Cephalorhynchus eutropia
Chilean Dolphin
Cephalorhynchus heavisidii
Heaviside's Dolphin
Cephalorhynchus hectori
Hector's Dolphin
Delphinus capensis
Long-Beaked Common Dolphin
Delphinus delphis
Short-Beaked Common Dolphin
Feresa attenuata
Pygmy Killer Whale
Globicephala macrorhynchus
Short-Finned Pilot Whale
Globicephala melas
Long-Finned Pilot Whale
Grampus griseus
Risso's Dolphin
Lagenodelphis hosei
Fraser's Dolphin
Lagenorhynchus acutus
Atlantic White-Sided Dolphin
Lagenorhynchus albirostris
White-Beaked Dolphin
Lagenorhynchus australis
Peale's Dolphin
Lagenorhynchus cruciger
Hourglass Dolphin
Lagenorhynchus obliquidens
Pacific White-Sided Dolphin
Lagenorhynchus obscurus
Dusky Dolphin
Lissodelphis borealis
Northern Right Whale Dolphin
Lissodelphis peronii
Southern Right Whale Dolphin
Orcaella brevirostris
Irrawaddy Dolphin
Orcaella heinsohni
Australian Snubfin Dolphin
Orcinus orca
Killer Whale
Peponocephala electra
Melon-Headed Whale
Pseudorca crassidens
False Killer Whale
Sotalia fluviatilis
Tucuxi
Sousa chinensis
Indo-Pacific Humpback Dolphin
Sousa teuszii
Atlantic Humpback Dolphin
Stenella attenuata
Pantropical Spotted Dolphin
Stenella clymene
Clymene Dolphin
Stenella coeruleoalba
Striped Dolphin
Stenella frontalis
Atlantic Spotted Dolphin
Stenella longirostris
Spinner Dolphin
Steno bredanensis
Rough-Toothed Dolphin
Tursiops aduncus
Indo-Pacific Bottlenose Dolphin
Tursiops truncatus
Common Bottlenose Dolphin
Family Ziphiidae
Berardius arnuxii
Arnoux's Beaked Whale
Berardius bairdii
Baird's Beaked Whale
Hyperoodon ampullatus
Northern Bottlenose Whale
Hyperoodon planifrons
Southern Bottlenose Whale
Mesoplodon bidens
Sowerby's Beaked Whale
Mesoplodon bowdoini
Andrews' Beaked Whale
Mesoplodon carlhubbsi
Hubbs' Beaked Whale
Mesoplodon densirostris
Blainville's Beaked Whale
Mesoplodon europaeus
Gervais' Beaked Whale
Mesoplodon gingkodens
Ginkgo-Toothed Beaked Whale
Mesoplodon grayi
Gray's Beaked Whale
Mesoplodon hectori
Hector's Beaked Whale
Mesoplodon layardii
Strap-Toothed Whale
Mesoplodon mirus
True's Beaked Whale
Mesoplodon pacificus
Longman's Beaked Whale
Mesoplodon perrini
Perrin's Beaked Whale
Mesoplodon peruvianus
Pygmy Beaked Whale
Mesoplodon stejnegeri
Stejneger's Beaked Whale
Mesoplodon traversii
Spade-Toothed Whale
Tasmacetus shepherdi
Shepherd's Beaked Whale
Ziphius cavirostris
Cuvier's Beaked Whale

0 comments:

Post a Comment